Risk Değerlendirmesi

İş yerinde var olan tehlikelerin belirlenerek bu tehlikelerin riske dönüşmesini engelleyen çalışmalar “Risk Değerlendirmesi” olarak adlandırılır. Risk değerlendirmesi yaptırmak olası iş kazalarının önüne geçecektir.

Risk Analizi - Matris OSGBRisk değerlendirmesi nedir?

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

Risk değerlendirmesi yapılması zorunlu mudur?

01.01.2013 tarihi itibariyle en az bir çalışanı bulunan işyerleri için risk analizi yapılması zorunludur.

Risk analizi yaptırmamanın cezası var mıdır?

Risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 3000 Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için 4500 Türk Lirası idari para cezası verilir.

Matris OSGB olarak verdiğimiz Risk Değerlendirmesi hizmeti aşağıdaki maddeleri kapsamaktadır.

  • Risk ve tehlike yönetimi
  • İşletmenizde var olan ve olabilecek risklerin analizi
  • Risk yönetimi ile ilgili organizasyonun oluşturulması
  • Uygun risk metodunun seçilmesi ve risk seviyeleri
  • İş yeri risk kontrol sistemlerinin kurulması
  • Risk analiz ekiplerinin kurulması
  • Belirlenen risklere karşı gerekli tedbirlerin ele alınması ve uygulanması
  • Risk yönetimi için etkin kontrol ve denetim mekanizmasının işletme içerisinde uygulanabilir ve işler olması