Periyodik Kontroller ve Testler

İş veren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında, iş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılmasını, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belgelerin düzenlenmesini sağlar.

Periyodik kontrol nedir?

İş ekipmanlarının,  ilgili yönetmelikte öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetleridir.

Periyodik kontrolleri kimler yapabilir?

İlgili yönetmelikte belirtilen iş ekipmanlarının teknik özelliklerinin gerektirdiği ve istisnalar saklı kalmak kaydıyla ilgili branşlardan mühendis, tekniker ve yüksek teknikerler yapmalıdır.

Periyodik kontrole tabi iş ekipmanları nelerdir?

Periyodik kontrole tabi bazı iş ekipmanları;

 • Buhar kazanları
 • Kalorifer kazanları
 • Taşınabilir gaz tüpleri
 • Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar
 • Sıvılaştırılmış gaz tankları
 • Kaldırma ve/veya iletme araçları
 • Asansör (İnsan ve Yük Taşıyan)
 • Yapı İskeleleri
 • İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift)
 • Yürüyen merdiven ve yürüyen bant
 • Havalandırma ve Klima Tesisatı
 • Basınçlı hava tankları
 • Kriyojenik tanklar
 • Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner
 • Akümülatör, Transformatör
 • Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı
 • Yangın Söndürme cihazı