Mobil Sağlık Hizmetleri

Çalışanların, işyerlerinde yaptığı işin niteliğine göre değişmekle birlikte periyodik olarak sağlık muayenelerinin ve tetkiklerinin yapılması zorunludur. Mobil sağlık hizmetimizle daha makul şartlarda işe giriş ve periyodik muayenelerinizi yaptırabilirsiniz.

Sağlık muayenesi ne zaman yapılmaldır?

 • İşe girişlerinde.
 • İş değişikliğinde.
 • İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
 • Periyodik olarak düzenli aralıklarla

Periyodik sağlık muayenesi ne  sıklıkta yapılmalıdır?

Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;

 • Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir
 • Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir
 • Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir yapılmalıdır.

Periyodik sağlık muayenesine istenecek tetkikler nelerdir?Mobil Sağlık Hizmetleri - Matris OSGB

Yapılan işin niteliğine ve işyeri hekiminin tavsiyesi doğrultusunda yapılacak tetkikleri bazıları şöyledir;

 • Tam Kan Sayımı
 • Karaciğer Enzim Analizleri
 • Tam İdrar Analizi
 • Biyolojik sıvılarda ağır metal analizleri (Kurşun, Aluminyum vb.)
 • İdrarda Fenol Analizi f. İdrarda Hippürik Asit Analizi
 • İdrarda TCA (Triklor asetik asit) Analizi
 • Göz Muayenesi
 • İşitme testleri

 

Mobil sağlık aracımız, mobil sağlık hizmetleri için özel olarak üretilmiş olup içerisinde mobil sağlık tarama araçlarını barındırır. Mobil sağlık aracımız kişilerin yerinde sağlık hizmeti almasını sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Mobil Sağlık araçlarımızda yapılan tetkik/tahliller ;

 • Akciğer grafiği çekme
 • Akciğer grafiği görüntüleme
 • Görme bozukluğu ve renk körlüğü taramaları
 • İşitme testleri (Odiometri)
 • Laboratuar tetkikleri (Kan alma , tam idrar tetkikleri vb.)
 • Karaciğer fonksiyon testi
 • EKG
 • Solunum fonksiyon testi (SFT)
 • Aşı uygulamaları
 • Hepatit tetkikleri
 • Pnömokonyoz