İş Güvenliği Uzmanı

İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisine “İş Güvenliği” denir. Matris OSGB olarak verdiğimiz iş güvenliği uzmanı hizmetimize ait detaylar için tıklayınız.

İş Güvenliği Uzmanı - Matris OSGB

İş güvenliği uzmanı kimdir ?

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemandır.

İş güvenliği uzmanı görevlendirmeli miyim?

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan ve en az 1 çalışanı bulunan işletmeler,

50 ve üzerinde çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler

İşyerleri için ilgili yönetmelikte belirtilen sürelerde İş güvenliği uzmanı görevlendirmekle yükümlüdür.

İş güvenliği uzmanı görevlendirmesi yapmamanın cezası var mıdır?

Belirtilen niteliklerde iş güvenliği uzmanı görevlendirilmemesinin tespiti durumunda 5000 Türk Lirası ve aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktarda idari para cezası uygulanır.

Matris OSGB olarak verdiğimiz iş güvenliği hizmeti aşağıdaki maddeleri kapsamaktadır.

 • Risk Değerlendirmelerinin Hazırlanması ve İyileştirme faaliyetlerinin takibi
 • Acil Durum Planlarının ve Acil Durum Krokilerinin hazırlanması
 • Acil Durum Tatbikatlarının planlanması ve takibi
 • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
 • Onaylı Defterin hazırlanması ve doldurulması
 • İSG Yıllık Çalışma Planı’nın hazırlanması
 • İSG Yıllık Değerlendirme Raporu’nun hazırlanmasıÖnce Güvenlik - Matris OSGB
 • Yıllık İSG Eğitim Planı’nın hazırlanması ve takibi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun kurulması için rehberlik yapmak ve çalışmalara katılmak
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
 • İSG Talimatlarını hazırlamak
 • Kullanılması gereken Kişisel koruyucu donanımların belirlenmesi, çalışana verilmesi ve kullandırtılması ile ilgili işverene danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
 • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek ve risk değerlendirmesini yapmak
 • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • Elektrik ve topraklama tesisatının, paratonerin, iş makinelerinin ,kaldırma makinelerinin ,basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek

İşletmenizde iş güvenliği uzmanının kaç saat çalışması gerektiğini ise buradan öğrenebilirsiniz.