Acil Durum Planı

İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır. İstanbul’un önde gelen OSGB firmalarından biri olan Matris OSGB, Acil Durum Planını sizler için en iyi şekilde hazırlanmaktadır.

Acil Çıkış Eylemi - Matris OSGBAcil durum nedir?

Müşteriler, ziyaretçiler, çalışanlar ve halk arasında, ölüm ve ciddi yaralanmaya neden olabilecek, faaliyetlerin aksamasına, fiziksel ve çevresel olarak zarar görmesine neden olabilecek plansız ve istem dışı gelişen olaylara “Acil Durum” denilmektedir.

Acil Durum Planı nedir ?

İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır.

Acil durumların nasıl belirlenir?

İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenir:

a) Risk değerlendirmesi sonuçları.

b) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.

c) İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.

ç) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.

d) Sabotaj ihtimali.

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

Acil Durum Planı hazırlanmamasının cezası var mıdır?

Acil durum planının hazırlanmaması durumunun tespiti durumunda 1000 Tük Lirası idari para cezası verilir.

Matris OSGB Acil Durum Planı hizmetimiz aşağıdaki maddeleri içermektedir.

  • Acil durumların belirlenmesi
  • Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler
  • Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri
  • Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi
  • Dokümantasyon
  • Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim
  • Acil durum planı rehberleri
  • Ekip eğitimlerinin tamamlanması
  • Tatbikat